Játékszabályzat

A JÁTÉK CÉLJA

A Webmarketing & Online Média Kft. promóciós játékot szervez. A játékban önkéntesen regisztráló személyek adataiból a Webmarketing & Online Média Kft. üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, ezek közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

A játék során önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.

SZABÁLYZAT

1. A nyereményjáték szabályai
Jelen szabályzat a https://online-biztosito.hu/jatek/ címen elérhető promóciós játékban való részvételre, és a játék során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A nyereményjátékra történő jelentkezés 2019. december 4. és 2019. december 30. között tart.

Regisztrálni kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki

a https://online-biztosito.hu/jatek/ weboldalon a fenti jelentkezési határidőn belül részt vesz, és a kérdőív kitöltése során a következő, érvényes igazolvánnyal igazolható valós adatait megadja: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakóhelye irányító száma, valamint válaszol az űrlapon feltett egyéb kérdésre;
a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a játék szabályzatát a benne foglalt adatkezelési szabályzattal együtt, és választásától függően hozzájárul személyes adatainak a játékot támogató személyek által történő adatkezeléshez.
A kitöltés során az adatkezelési nyilatkozat adatkezelőnként tehető meg. Személyes adatai kizárólag annak az adatkezelőnek, adatfeldolgozónak lesz átadva, amelyek tekintetében a jelölőnégyzet bepipálásával hozzájárulását adta.

2. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője a Webmarketing & Online Média Kft. (Székhely: 1064.Budapest, Izabellal utca 68. B.ép.),Adószám: 23766165-2-42, Cégjsz: 01-09-977155, továbbiakban a Szervező).

3. Adatkezelők, adatfeldolgozók:
Webmarketing & Online Média Kft. (1064.Budapest, Izabellal utca 68. B.ép.), adatkezelő,adatfeldolgozó.

4. Nyeremény
A Szervező a Nyertes számára a nyerés esetére a promóciós játékba történő regisztrációjakor a következő cikkeket adja ajándékba.

Nespresso kapszulás kávéfőzőgép;
100 db kávékapszula

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési nehézségek esetén paramétereiben hasonló, akár más márkájú terméket, esetleg a nyeremény értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a nyertes számára. Az ajándékként kisorsolt termékek hivatalos magyarországi garanciával rendelkezik, az esetleges minőségi problémák esetén a szervezőt nem terheli felelősség. A nyereményt a Szervező a sorsolást követően a nyertes beazonosítása után 1-2 munkanapon belül juttatja el a nyertesnek. A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

5. A nyertes kiválasztása
Szervező a nyereményt a regisztrációt valós adataival kitöltő és regisztráló játékosok között sorsolással ítéli oda. Jelen promóciós játékban összesen egy nyertes lehet.

A Szervező a sorsolást 2020. január 3-án délután 15 órakor hajtja végre. A sorsolás számítógépes algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

A Szervező a játék nyertesét (a nyertes nevének feltüntetésével) az Online Biztosító Facebook oldalán (https://www.facebook.com/onlinebiztosito.hu/) a sorsolástól számított legrövidebb határidőn belül kihirdeti. A hirdetmény a Online Biztosító Facebook oldalán legalább 2020. január 31-ig szerepel.

A Szervező a nyertes értesítését a játékos által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a kihirdetéstől számított 30 napon belül, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére kerül sor.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Webmarketing & Online Média Kft. munkatársai és a munkatársak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói.

6. Adatkezelési szabályok, tájékoztatás
A játék szervezőjének és a játék során gyűjtött adatok kezelője:

Webmarketing & Online Média Kft.

A Webmarketing & Online Média Kft. adatai:

székhely: 1064.Budapest, Izabellal utca 68. B.ép.
hivatalos weboldal: https://online-biztosito.hu/
cégjegyzékszám: 01-09-977155
képviseli: Páris Tamás ügyvezető
e-mail: info{kukac}online-biztosito.hu
az adatok kezelésének jogalapja: az Ön hozzájárulása és nyilatkozata
az adatok kezelésének célja: hogy az Ön részére a Webmarketing & Online Média Kft. termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.
az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása.

6.a. Adatkezelések a játék lebonyolításával és a játék weboldalának működtetésével kapcsolatban
A játék lebonyolítása és játék weboldalának működtetése személyes adatnak minősülő adatok kezelését teszik szükségessé.

Adatkezelésre kerülnek a fentieken túl a látogatásával kapcsolatos adatok, mint hogy honnan érkezett a játék oldalára, milyen műveleteket végzett a játék során, adatbázisban mentjük a játék lebonyolítása közben keletkezett adatait, a kitöltött kérdőívek és arra adott válaszait.

A játék időtartama alatt a regisztráció során megadott személyes adatai közül az e-mail címét és nevét az Ön és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szervező a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára használja. Ennek keretében Ön értesítés kap a weboldalon

a kérdőív kitöltésének sikerességéről,
illetve a Webmarketing & Online Média Kft. hírlevelet küldhet ki a játékkal kapcsolatban: értesítés változásokról, figyelmeztetés a játék végéről, értesítés a sorsolás megtörténtéről.
Külső szolgáltatók

A játék weboldal látogatottságának elemzésre, a hirdetések kiszolgálására és a látogatottsági adatok auditálására több külső társaság szolgáltatásait is igénybe vesszük. Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Webmarketing & Online Média Kft. jelen Adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja Önt.

A külső szolgáltatók hozzáférhetnek az Ön IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintás mérők használatával biztosítják a weboldalon nyújtott szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-kat Ön bármikor törölheti a számítógépéről vagy mobil eszközéről, a böngésző(k) beállításával visszautasíthatja a cookie-k használatát. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történik. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat az alább belinkelt saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

A játék látogatottsági adatainak elemzésére Google Analytics szolgáltatást használjuk. Google Analytics programja a látogatással kapcsolatos adatokat továbbítja a Google Inc. részére. Ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatkezelési irányelveit a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érheti el.

Google felhasználóként a “Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://adssettings.google.com/authenticated.

6.b. A regisztráció során és a regisztráció után megadott személyes adatainak kezelése

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait az adatkezelők a regisztráció során tett adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata alapján visszavonásig kezelik abból a célból, hogy Önt termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassák, valamint azokat közvetlenül felajánlják. Az adatkezelők adatkezelési szabályzatai linken keresztül elérthetőek a regisztrációs lapról, illetve a jelen szabályzat 8. pontjában.

Az adatkezelésben érintett személyes adatok köre a játék során megadott adatok egésze: vezetéknév, keresztnév, lakóhely irányító száma, telefonszám, e-mail cím, a regisztráció során feltett kérdések és az azokra adott válaszok. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A játék lezárulta után a Szervező az összegyűlt adatokat az adatkezelési nyilatkozat visszavonásáig kezeli a célból, hogy a jövőben az Ön részére az általa előállított, forgalmazott vagy közvetített termékeiről és szolgáltatásairól (biztosítások közvetítése) telefonon vagy elektronikus úton (különösen az email címére) közvetlenül tájékoztassa, az Ön e-mail címére harmadik fél megbízásából hirdetés leveleket (eDM) küldjön.

A játék lezárulta után a Szervező az összegyűlt adatokat továbbítja azon adatkezelők részére, akikre az adatkezelési hozzájárulást a regisztrációs űrlapon tett kifejezett nyilatkozatával a játékos önkéntesen megadta. Az adatátadás után az adatkezelő az adatkezelést külön végzik. Az adattovábbítás után az adatkezelés célja, hogy a jövőben az Ön részére az adatkezelők termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen az email címére) közvetlenül tájékoztassák, valamint azokat az Ön részére ilyen módon közvetlenül felajánlják.

Az adatkezelőkön és a felsorolt adatfeldolgozókon kívül az Ön regisztráció során megadott adatait más személyek nem ismerik meg.

A Szervező és az adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info. törvény);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
A játékban biztosított meghívó küldő alkalmazás közvetlenül küld sablon meghívó levelet a megadott címzett részére. A meghívó elküldése során nem történik adatkezelés. A meghívás során megadott személyes adatok kizárólag a meghívó kiküldésére szolgálnak, a meghívottak e-mail címét és nevét a játék szoftvere nem tárolja és nem menti el, a meghívó levelek kiküldése után az adatok megsemmisülnek.

7. Leiratkozás, adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok módosítása, visszavonása, adatfrissítés

Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérje az adatkezelőktől, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban, indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A játék vége előtt a regisztrációt és az adatkezelési nyilatkozatot visszavonni a Szervezőnél lehet. A játék befejezése után az adatkezelésről szóló nyilatkozatot az adatkezelőnél kell visszavonni.

Személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatait érintő adatátadásokról a adatbiztonsag@online-biztosito.hu címen kérhet tájékoztatást.

A személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához fűződő jogát az Adatkezelők alábbi elérhetőségein keresztül tudja gyakorolni:

Webmarketing & Online Média Kft.
e-mail: adatbiztonsag@online-biztosito.hu
levélben: 1064.Budapest, Izabellal utca 68. B.ép.
automatikus leiratkozás weboldalon: a küldött hírlevelek leiratkozási linkjén keresztül: közvetlen üzletszerzési ajánlat levél alján lesz feltüntetve. A Webmarketing & Online Média Kft. rendszerében tárolt adatokat az Webmarketing & Online Média Kft. bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a hozzájárulása nélkül nem adja ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
A fenti adatkezelésre is vonatkozó előzetes teljes körű tájékoztatás megismerése után önkéntesen és kifejezetten az alábbi nyilatkozatot teszem:

A játék szabályzatát megismertem és elfogadom.

Kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Webmarketing & Online Média Kft. (1064.Budapest, Izabellal utca 68. B.ép.), mint adatkezelő a nyilatkozatom visszavonásáig a játék időtartama alatt, a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezelje, illetve a játék lezárulta után a célból kezelje, hogy a jövőben részemre a termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.

a megadott személyes adataimat adattovábbítás útján megszerezze és üzletszerzés érdekében, nyilatkozatom visszavonásáig abból a célból kezelje, hogy részemre termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen közvetlen megkeresésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatom korlátozás és indokolás nélkül bármikor visszavonható. Ezen jog az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken gyakorolható.

9. Jogorvoslati lehetőségek
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további kérdéseivel, kéréseivel elsődlegesen forduljon az adatkezelőhöz. Amennyiben adatai az Ön hozzájárulása alapján továbbításra kerültek a fenti listában felsorolt adatkezelőkhöz, akkor az adott adatkezelőhöz vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Ön, az adatkezeléssel összefüggő sérelme esetén a GDPR-ban foglaltak szerint – döntése alapján – fordulhat közvetlenül bírósághoz, illetve panaszával jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot megkeresni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu

FOGALMAK:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolat-felvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Impresszum Adatvédelmi tájékoztató Cookie Játékszabályzat